ul. Stanisława Jordana 5 34-600 Limanowa Tel.: 18 33 71 186

Lista dzieci przyjętych do przedszkola

PROTOKÓŁ
Z  POSIEDZENIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ
Z DNIA 20.03.2014r.
ROZPATRUJÄ„CEJ PRZYJĘCIE DZIECI DO MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 W LIMANOWEJ
NA ROK SZKOLNY 2014/2015

 
Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Limanowej w celu przyjęcia dzieci do przedszkola na rok szkolny 2014/2015 na posiedzeniu dnia 20.03.2014r.stwierdziła, że:

1. Chęć kontynuowania pobytu dziecka w Miejskim Przedszkolu Nr 1 w roku szkolnym 2014/2015 potwierdzili Rodzice 164 dzieci. W tym:
a) 7 dzieci – rocznik 2011
b) 72 dzieci – rocznik 2010
c) 62 dzieci – rocznik 2009
d) 23 dzieci – rocznik 2008
 Wszystkie dzieci deklarujące chęć kontynuacji zostały przyjęte do Przedszkola.
2. Nowych kart na rok szkolny 2014/2015 z terenu Miasta Limanowa wpłynęło 99.
W tym:
a) 4 dzieci  – rocznik 2012
b) 60 dzieci – rocznik 2011
c) 29 dzieci – rocznik 2010
d) 6 dzieci – rocznik 2009

 Zgodnie z art. 20 a, 20 b, 20 c Ustawy o systemie oświaty z dnia 07 września 1991r. / Dz. U. z 2004 Nr 256 poz. 2572 ze zmianami / oraz „ Regulaminem rekrutacji dzieci do Miejskiego Przedszkola Nr 1” dokonano weryfikacji wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola uwzględniając kryteria podstawowe i kryteria dodatkowe.

 Spośród kart zgłoszeń zostało przyjętych 57 dzieci.
W tym:
a) 2 dzieci  – rocznik 2012
b) 37 dzieci – rocznik 2011
c) 12 dzieci – rocznik 2010
d) 6 dzieci – rocznik 2009


Przewodniczący Komisji …………………………………………………………………………………………………………..
Członek Komisji - Przedstawiciel Rady Pedagogicznej………………………………………………………………
Członek Komisji – Przedstawiciel Rady Rodziców ……………………………………………………………………..

Lista dzieci przyjętych do Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Limanowej na rok szkolny 2014/2015

zamieszkałych na terenie Miasta Limanowa

Dzieci 5 – letnie spełniające obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.
Duchnik Maksym
Dyrek Natalia
Filipek Konrad
Liptak Kamil przyjęty do oddziału zamiejscowego przy Sz.P. Nr 1
Pajor Norbert
Trzópek Eliza

Dzieci spełniające KRYTERIUM PODSTAWOWE / Ministerialne / I DODATKOWE.
Bieda K. Maksymilian 45 pkt.
Bodek Zuzanna 45 pkt. - przyjęta do oddziału zamiejscowego przy Sz.P. Nr 1
Bugajski Karol 40 pkt. - przyjęty do oddziału zamiejscowego przy Sz.P. Nr 1
Chudzio Tomasz 45 pkt.
Czaja Franciszek 40 pkt.
Duchnik Wiktor 40 pkt. przyjęty do oddziału zamiejscowego przy Sz.P. Nr 1
Filipek Anna 40 pkt.
Gurba Ewa 40 pkt. przyjęta do oddziału zamiejscowego przy Sz.P. Nr 1
Kiliszek Jan 40 pkt.
Kołodziej Zofia 40 pkt.
Łazarz Patrycja 40 pkt.
Łydko Szymon 30 pkt.
Opioła Wojciech 40 pkt.
Pasionek Adam 40 pkt. przyjęty do oddziału zamiejscowego przy Sz.P. Nr 1
Polak Oliwier 45 pkt. przyjęty do oddziału zamiejscowego przy Sz.P. Nr 1
Potoniec Franciszek 45 pkt.
Sułkowski Paweł 45 pkt.
Twaróg Lena 40 pkt. przyjęta do oddziału zamiejscowego przy Sz.P. Nr 1
Wojas Krzysztof 40 pkt.
Wójcik Michał 50 pkt. przyjęty do oddziału zamiejscowego przy Sz.P. Nr 1
Zelek Adam 40 pkt. przyjęty do oddziału zamiejscowego przy Sz.P. Nr 1

 

Dzieci spełniające KRYTERIUM DODATKOWE.

Adamczyk Bartosz 35 pkt. przyjęty do oddziału zamiejscowego przy Sz.P. Nr 1
Biernat Aleksandra 30 pkt. przyjęta do oddziału zamiejscowego przy Sz.P. Nr 1
Biernat Zofia 35 pkt.
Bulanda Szymon 30 pkt.
Czachurska Maja 30 pkt. przyjęta do oddziału zamiejscowego przy Sz.P. Nr1
Czeczótka Mikołaj 35 pkt.
Dudek Filip 35 pkt.
Duplak Karolina 35 pkt.
Dutka Zofia 35 pkt.
Frączek Stanisław 35 pkt.
Gancarczyk Izabela 30 pkt.
Jabłoński Bartosz 30 pkt.
Janczy Amelia 30 pkt.
Jasica Adam 30 pkt.
Kędroń Julita 30 pkt.
Kita Antoni 30 pkt.
Klimczak Szymon 30 pkt.
Kozioł Oliwier 30 pkt. przyjęty do oddziału zamiejscowego przy Sz.P. Nr 1
Król Marek 35 pkt.
Królik Witold 30 pkt.
Kuna Kinga 30 pkt.
Kuna Tomasz 30 pkt.
Młynarczyk Maria 30 pkt.
Mrożek Zuzanna 35 pkt.
Nowak Wojciech 30 pkt.
Pachut Fryderyk 30 pkt.
Rosiek Karol 35 pkt.
Smoleń Mateusz 35 pkt.
Twaróg Bartosz 30 pkt.
Włodarczyk Jakub 30 pkt.

 

Lista dzieci nie przyjętych do Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Limanowej na rok szkolny 2014/2015 z powodu braku miejsc zamieszkałych na terenie Miasta Limanowa

Biedroń Nikola
Biernat Olaf
Bugański Adam
Drożdż Maria
Dudek Julia
Gancarczyk Arkadiusz
Gawlik Patrycja
Kaleta Aleksandra
Kaleta Natalia
Kędroń Hubert
Kęska Kamila
Kowalska Aleksandra
Król Kinga
Kubacki Szymon
Kurczab Daria
Kurczab Maks
Kwit Filip
Lisowski Oliwier
Łuc Tomasz
Mrożek Bartłomiej
Natanek Filip
Odziomek Mateusz
Pietrzak Anna
Postrożny Oskar
Pytko Filip
Sejmej Magdalena
Sułkowski Bartosz
Szewczyk Filip
Szubryt Aleksandra
Åšlimak Karolina
Åšwiętach Szymon
Tąta Nikodem
Tokarczyk Szymon
Trzupek Zofia
Twaróg Maksymilian
Wadowska Urszula
Wierzycka Wiktoria
Wiewiórski Jakub
Witkowski Adam
Wojak Karol
Wójcik Amelia
Zelek Krzysztof
Jednocześnie nadmienia się, że złożonych zostało 14 wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola z terenu Gminy Limanowa, które nie były rozpatrywane.

Komisja Rekrutacyjna przy Miejskim Przedszkolu Nr 1 w Limanowej informuje, że w związku z brakiem wolnych miejsc nie odbędzie się dodatkowy nabór dla dzieci z poza Miasta Limanowa.

Informujemy, że Miejskie Przedszkole Nr 2 w Limanowej dysponuje wolnymi miejscami w oddziałach zamiejscowych w Łososinie Górnej. 

Chętni rodzice mogą zgłaszać się w sekretariacie przedszkola w budynku głównym w Limanowej na ul. Piłsudskiego 111 do dnia 31.03.2014r.

Nasze oddziały