Nasze przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 17.00, a filia od 6.30 do 16.30.

Zapewniamy wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, otwartą na potrzeby dziecka, która stosuje w swojej pracy nowoczesne metody nauczania jak i sprawdzone formy pracy z dzieckiem. Dzieci mają zapewnioną opiekę logopedy.

Zajęcia dydaktyczne i zabawy odbywają się w estetycznych i bogato wyposażonych salach oraz możemy pochwalić się dużym i bezpiecznym ogrodem , z atrakcyjnymi urządzeniami, które rozwijają dużą motorykę i ogólną sprawność fizyczną. Ponadto zapewniamy:

  • codziennie smaczne posiłki ( śniadanie, drugie śniadanie, obiad i podwieczorek)
  • cykliczne i atrakcyjne imprezy przedszkolne, spotkania z ciekawymi ludźmi, comiesięczne spotkania z teatrem
  • zajęcia dodatkowe zgodne z oczekiwaniami rodziców i dostosowane do potrzeb dziecka

Nasze przedszkolaki biorą udział w licznych konkursach odnosząc wiele sukcesów.

Naszymi priorytetami są:

  • Stwarzanie odpowiednich warunków do rozwoju uczuć, myślenia oraz tak ważnych umiejętności społecznych
  • Stwarzanie dzieciom warunków do samodzielności
  • Dbanie o bezpieczeństwo , zdrowie i higienę dzieci
  • Kształtowanie powinności moralnych
  • Dostarczanie doświadczeń do nabywania umiejętności rozumienia, słuchania i mówienia
  • Tworzenie warunków do poznawania i zdobywania wiedzy o świecie przyrodniczym i społecznym
  • Tworzenie i przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole

Nasi rodzice otrzymują pomoc i wsparcie w działaniach wychowawczych, mają możliwość współdecydowania o sprawach przedszkola oraz na bieżącą wymianę informacji na temat dziecka.

Współpracujemy ze środowiskiem lokalnym , a także uczestniczymy w wielu lokalnych jak i ogólnopolskich akcjach . W naszym przedszkolu również trwa innowacyjny program „ Klub Czytających Rodziców”.