Bardzo ważna informacja!

Rodzice i opiekunowie prawni dzieci uczęszczających do Miejskiego Przedszkola nr 1 w Limanowej

Od przeszło dwóch lat Miasto Limanowa starało się o pozyskanie środków zewnętrznych na remont Miejskiego Przedszkola nr 1 oraz przystosowanie budynku do obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Środki na ten cel zostały przyznane z rezerwy Ministra Finansów, a co za tym idzie, muszą zostać wykorzystane do końca bieżącego roku. Wykonanie remontu jest konieczne, ponieważ nieprzystosowanie budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, do 31 października 2017 roku, groziłoby zamknięciem placówki.

Priorytetowym celem jest dla nas zwiększenie bezpieczeństwa dzieci i pracowników przedszkola, aczkolwiek realizacja inwestycji wpłynie również na poprawę warunków – w ramach przebudowy powiększony zostanie metraż dwóch sal wraz z wybudowaniem dla nich zaplecza socjalnego oraz wybudowanie nowego pomieszczenia szatni dla 252 dzieci. Szacowany koszt remontu to 650 tysięcy złotych (dofinansowanie wynosi 50%, resztę Miasto pokryje z budżetu).

Informujemy, że na czas trwania prac remontowych zajęcia przedszkolne będą się odbywały w budynku Zespołu Szkół Samorządowych nr 4 w Limanowej, przy ul. Reymonta 3. Zajęcia zostaną przeniesione do przystosowanych i w pełni wyposażonych do tego pomieszczeń. Na potrzeby przedszkolaków przystosowana zostanie również stołówka. Godziny otwarcia, program zajęć oraz żywienie nie ulegnie zmianie.

W poniedziałek tj. 31 października 2016 roku Miejskie Przedszkole nr 1 będzie nieczynne ze względu na przewożenie wyposażenia do placówki zastępczej. Zwracamy się z prośbą o zapewnienie dzieciom w tym dniu opieki. Zajęcia przedszkolne w budynku Zespołu Szkól Samorządowych nr 4 będą prowadzone od 2 listopada 2016 roku.

Przepraszamy za utrudnienia, a zarazem prosimy rodziców o wyrozumiałość i współpracę w zakresie dowożenia dzieci do placówki na czas trwania remontu.

Podpisano Burmistrz Miasta Limanowa
Władysław Bieda