CZARODZIEJ

We środę 16.11 dzieci przeniosły się w świat magii i iluzji za sprawą wizyty Pana Czarodzieja. Z wielkim niedowierzaniem oglądały kolejne sztuczki, odważnie asystując w pokazie.