Czy komputer służy tylko do grania?

Dzieci z grupy III wzięły udział w zajęciach konstruowania i tworzenia własnej
kolorowanki używając technologii komputerowej. Zajęcia miały na celu
uświadomienie dzieciom, że komputer to nie tylko rozrywka ale również
narzędzie pracy.