Lista przyjętych dzieci

 

KOMPLETNE wnioski będą przyjmowane TYLKO w godzinach od 8.00 do 12.00 w budynku przedszkola lub drogą mailową na adres przedszkole1@miasto.limanowa.pl

WNIOSEK-o-przyjecie-do-przedszkola-na-rok-szk-2021-2022.– poprawiony

OSWIADCZENIE_O_MIEJSCU_ZAMIESZKANIA_RODZICOW 2021-2022

OSWIADCZENIE_O_WIELODZIETNOSCI_RODZINY_KANDYDATA 2021-2022

OSWIADCZENIE_O_SAMOTNYM WYCHOWANIU DZIECI 2021-2022

OSWIADCZENIE_O_SAMOTNYM_WYCHOWYWANIU_KANDYDATA 2020-2021

OSWIADCZENIE_O_uczeszczaniu rodzeństwa do mp1

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCIdo wglądu tutaj.

REKRUTACJA 2021/2022

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych
w publicznych szko
łach podstawowych, prowadzonych przez Miasto Limanowa.

terminy 

punktacja -Zalacznik_nr_1_do_Uchwaly_nr_XXXVI.239.21 (1)

 

 

 

Zmiany Regulaminu Funkcjonowania Kuchni prowadzonych przez Limanowski Dom Kultury

9-2020 zmiana regulaminu

 

LISTA SZCZEGÓŁOWYCH WPŁYWÓW I WYDATKÓW RADY RODZICÓW 2019/2020

202009250812

 

MP 1– INFORMACJA DOTYCZĄCA PŁATNOŚCI ZA WE WRZEŚNIU

Wykaz telefonów do intendentów w poszczególnych placówkach oświatowych

W związku z reorganizacją żywienia dzieci w naszym przedszkolu prosimy o zapoznanie się z regulaminem oraz PODPISANIE I ODESŁANIE NA ADRES MAILOWY „KARTY ZGŁOSZENIA DZIECKA” (załącznik 1)

Załącznik nr 5 – Oświadczenie (rezygnacja z posiłków)

Załącznik nr 3 – Wykaz rachunków bankowych dla poszczególnych placówek oświatowych

Załącznik nr 2 – Karta zgłoszenia pracownika

Załącznik nr 1 – Karta zgłoszenia ucznia

Regulamin funkcjonowania kuchni

adres mailowy przedszkola:

przedszkole1@miasto.limanowa.pl

Zgoda na przetwarzanie wizerunku _

Dokumenty w związku z wznowieniem pracy przedszkola w dobie pandemii

DEKLARACJA z oświadczeniem

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa w związku z ogólnopolskim stanem epidemicznym w Miejskim Przedszkolu Nr 1 w Limanowej.

 

————————————————————————————————–

Statut przedszkola

aneksy do statutu

Ogólne warunki ubezpieczenia

WARIANT  PEŁNA OCHRONA  PRZEDSZKOLA /rozszerzon/

Ogólna klauzula informacyjna

Obowiązek Informacyjny Kandydata

NNW_Oswiata_zgloszenie_szkody

NNW_Oswiata_zgloszenie_szkody_skrot

Prezentacja_Oświata_kwiecień 2018

PROCEDURA KONTAKTÓW Z RODZICAMI W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 1 W LIMANOWEJ

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII.140.20 Rady Miasta Limanowa z dnia 31.01.2020r 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA

 

Regulamin konkursu recytatorskiego „KTO TY JESTEŚ”i