DZIEŃ BEZ ZABAWEK W GR 5

W miniony czwartek i piątek dzieci z grupy piątej przekonały się jak świetną zabawą jest sama chęć tworzenia. W tych dniach nasze
przedszkolne zabawki wyjechały na urlop, brak zabawek w przedszkolu sprowokował maluchy do innego zorganizowania sobie wolnego czasu. Zachęcił do zabaw z wykorzystaniem papieru, katonów, tkanin itp. Poprzez takie zajęcia dzieci odkrywają swoje twórcze możliwości, rozwijają wyobraźnię przestrzenną, zdobywają sprawność manualną, uczą się samodzielności, współdziałania w grupie.