EDUKACJA ZDALNA 12.05.2020

EDUKACJA ZDALNA 12.05.2020

BIEDRONKI 12.05.2020

DELFINKI 12.05.2020

PIRACI 12.05.2020

SKRZATY 12.05.2020

SŁONECZKA 12.05.2020

SMOKI 12.05.2020

SOWY 12.05.2020

ŻUCZKI 12.05.2020

GIMNASTYKA KOREKCYJNA

Gimnastyka Korekcyjna nauka zdalna 12.05

Pani Iwonka przypomina , że raz w tygodniu w KĄCIKU LOGOPEDYCZNYM pojawiają się zadania do ćwiczeń logopedycznych. Bardzo prosi  o szczególne ćwiczenie z dziećmi, które uczęszczały  na zajęcia logopedyczne.

BAJKA TERAPEUTYCZNA jak odnaleźć się z dzieckiem w nowej sytuacji…

https://ud.interia.pl/html/getattach,mid,77307,mpid,5,uid,345a9d14fe725b82,min,0,nd,1,mimetype,application%2Fpdf,/Pan-Krokodyl-i-powr%C3%B3t-do-przedszkola-3.pdf?f=Pan-Krokodyl-i-powr%C3%B3t-do-przedszkola-3.pdf