Informacja

zgodnie z art. 11. ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) Miejskie Przedszkole Nr 1 w Limanowej  wyznaczył Inspektora Danych Osobowych – panią Magdalenę Buczak .

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można uzyskać elektronicznie, pisząc na adres e-mail: iod@miasto.limanowa.pl  lub pisemnie na adres Administratora.