Informujemy, że terminy rekrutacji pozostają bez zmian.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 18 marca .