Marszałek Województwa Małopolskiego

 

Marszałek Województwa Małopolskiego udzielił darowizny naszemu przedszkolu, jakim jest oczyszczacz powietrza.

Oczyszczacz powietrza został przekazany przez Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. „Wdrażanie Programu Ochrony powietrza dla województwa małopolskiego –  Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej.