Nasze przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 17.00.

Zapewniamy wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, otwartą na potrzeby dziecka, która stosuje w swojej pracy nowoczesne metody nauczania jak i sprawdzone formy pracy z dzieckiem. Dzieci mają zapewnioną opiekę logopedy.

Zajęcia dydaktyczne i zabawy odbywają się w estetycznych i bogato wyposażonych salach oraz możemy pochwalić się dużym i bezpiecznym ogrodem , z atrakcyjnymi urządzeniami, które rozwijają dużą motorykę i ogólną sprawność fizyczną. Ponadto zapewniamy:

 • codziennie smaczne posiłki ( śniadanie, drugie śniadanie, obiad i podwieczorek)
 • cykliczne i atrakcyjne imprezy przedszkolne, spotkania z ciekawymi ludźmi, comiesięczne spotkania z teatrem
 • zajęcia dodatkowe zgodne z oczekiwaniami rodziców i dostosowane do potrzeb dziecka

Nasze przedszkolaki biorą udział w licznych konkursach odnosząc wiele sukcesów.

Naszymi priorytetami są:

 • Stwarzanie odpowiednich warunków do rozwoju uczuć, myślenia oraz tak ważnych umiejętności społecznych
 • Stwarzanie dzieciom warunków do samodzielności
 • Dbanie o bezpieczeństwo , zdrowie i higienę dzieci
 • Kształtowanie powinności moralnych
 • Dostarczanie doświadczeń do nabywania umiejętności rozumienia, słuchania i mówienia
 • Tworzenie warunków do poznawania i zdobywania wiedzy o świecie przyrodniczym i społecznym
 • Tworzenie i przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole

Nasi rodzice otrzymują pomoc i wsparcie w działaniach wychowawczych, mają możliwość współdecydowania o sprawach przedszkola oraz na bieżącą wymianę informacji na temat dziecka.

Współpracujemy ze środowiskiem lokalnym , a także uczestniczymy w wielu lokalnych jak i ogólnopolskich akcjach :

 • „Stare karteczki – nowe książeczki” – zbiórka makulatury – wymiana na nowe książki, doposażenie przedszkolnej biblioteczki
 • „Szlachetna Paczka ” – ogólnopolska akcja charytatywna, skierowana na pomoc rodzinom z naszego rejonu, znajdujących się w trudnej sytuacji.
 • „Mikołajkowa Paczka dla zwierzaczka” – zbiórka karmy i kocy dla zwierząt przebywających w schroniskach
 • „Klub Czytających Rodziców”- innowacja pedagogiczna, wspólne czytanie książek przez rodziców w Przedszkolu
 • „Zakręć się na pomaganie” – zbiórka plastikowych nakrętek dla niepełnosprawnego Kubusia
 • „Wymień puste na pełne” – razem z firmą Amos dbamy o środowisko zbierając puste opakowania po klejach
 • „Piękna Nasza Polska Cała” – Międzynarodowy projekt edukacyjny- wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych u dzieci.