Oświadczenie Rodzica  o zapoznaniu się z ryzykiem zarażenia się SARS CoV-2

Prosimy o zapoznanie się  z oceną ryzyka zarażenia się wirusem SARS CoV-2 i skutkami takiego zarażenia  dotyczącego wirusa SARS CoV-2 oraz podpisanie i odesłanie oświadczenia na adres e-mail przedszkola 

oświadczenie rodzica

adres e-mail przedszkola:

przedszkole1@miasto.limanowa.pl