Pilny komunikat

KOMUNIKAT:

• W dniu 28.03.2018 tj. środa zostanie wywieszona lista z nazwiskami dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych na rok szkolny 2018/2019 w Miejskim Przedszkolu Nr 1 w Limanowej.

Lista będzie się znajdować na głównych drzwiach wejściowych do przedszkola. Ze względu na ochronę danych osobowych listy nie będą umieszczone na stronach internetowych przedszkola oraz facebook.

• Bardzo prosimy o odbiór z sekretariatu przedszkola wzoru OŚWIADCZENIA WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA przez rodziców dzieci zakwalifikowanych

• Terminowe złożenie przez rodzica dzieci zakwalifikowanych wzoru oświadczenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola według rozporządzenia Burmistrza Miasta Limanowa (zał. nr 1 do Zarządzenia Nr 24/2018 Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 29 stycznia 2018r.- tj.
29 marca-wielki czwartek oraz 30 marca- wielki piątek do godz. 15:00)

W PRZYPADKU NIE ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA UZNAJE SIĘ IŻ RODZIC REZYGNUJE Z MIEJSCA W PRZEDSZKOLU!!!