Spotkanie – Obecność obowiązkowa

Zebranie z rodzicami odbędzie się w środę.
15.30 – ZEBRANIE OGÓLNE z p. Dyrektor, a
Następnie w salach z wychowawczyniami.
Obecność obowiązkowa!