WAŻNA INFORMACJA DLA NOWYCH DZIECI- przekaz dalej.

W związku z sytuacją, w której się wszyscy znaleźliśmy informujemy, że listy nowo przyjętych dzieci będą wywieszone na drzwiach głównych 18.03. zgodnie z procedurą.

Prosimy, aby rodzice dzieci PRZYJĘTYCH, na adres mailowy przedszkola:
przedszkole1@miasto.limanowa.pl
wysłali OŚWIADCZENIE, w którym podając imię i nazwisko dziecka , oświadczają, że dziecko będzie uczęszczać do przedszkola w roku 2020/2021.

Tym samym informujemy, że papierowa wersja dokumentacji będzie do podpisania w późniejszym terminie.