Ważne ogłoszenie.

WAŻNE !!!!

ze względu na obecną sytuacje w kraju bardzo prosimy, aby rodzice dzieci zakwalifikowanych wypełniły oświadczenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola w dniach:

19 i 20 marca od godz. 8:00 – 12:00    w budynku przedszkola.

 

18 marca zostaną wywieszone listy dzieci zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych do przyjęcia dziecka do przedszkola na głównych drzwiach budynku przedszkola.