Wpłaty za komitet

Uwaga! 
Wpłaty za komitet można dokonać na podane konto:)